پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

اهم وظایف نجار در کانادا

مشاغل کشارزی و هنری در این سایت معرفی میشوند

۲۴ بازديد
۰ ۰

حرفه نجاری در کانادا با کد 7271 در دسته بندی مشاغل ملی (NOC) جای می گیرد و از بازار کار خوبی نیز برخوردار است. نجارها از بزرگترین گروه کارگران ماهر در کانادا
محسوب می شوند. آنها سازه های چوبی و سایر مصالح را ساخته، نصب، نگهداری و تعمیر می کنند.
نجارها در کانادا معمولا توسط شرکت های بساز بفروش، پیمانکاران نجاری، و شرکت های نگهداری و تعمیر استخدام می شوند؛ و یا آنها همچنین ممکن است که خویش کارفرما باشند.
میانگین دستمزد یک نجار ماهر در کانادا معادل $52,133 در سال می باشد. همچنین، حقوق ساعتی دریافتی توسط یک نجار در کانادا برابر $26.73 دلار می باشد
که درآمد قابل ملاحظه ای است.


ما در این نگارش، به صورت جامعی به بررسی شرایط کار نجاری در کانادا پرداخته

و در ادامه شما را با اهم وظایف نجارها در کانادا، شرایط کارشان، میزان حقوق دریافتی شان

و نیز نحوه مهاجرت به کانادا از طریق نجاری در کانادا را آشنا می کنیم.

امیدوراریم مطالعه مقاله مذکور که در موسسه بین المللی سفیران سروش سعادت تهیه شده است، برایتان مفید واقع شود.