پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

نوک انبر جوش به فلز

مشاغل کشارزی و هنری در این سایت معرفی میشوند

۱۳ بازديد
۰ ۰

در این جا به صورت تئوری به آموزش جوشکاری برق به روش جوشکاری MIG می پردازیم:

برای شروع جوشکاری باید دستگاه جوش و فلز مورد نظرتان را آماده کنید.

پیشنهاد می کنیم قبل از جوش دادن فلز اصلی، روی چند فلز اضافی به صورت امتحانی این کار را انجام دهید تا کمی با این فرایند آشنا شوید.

برای اینکه متوجه شوید چه قدرت و سرعت سیمی برای جوش دادن فلز مورد نظر شما مناسب است باید قبل از انجام جوشکاری، چندین بار به شکل امتحانی جوش را به شکل خط راست به روی فلز اضافی بریزید.

در جریان آموزش جوشکاری برق متوجه می شوید از چه میزان جریانی باید استفاده کنید. توجه داشته باشید که جریان ضعیف دستگاه باعث ایجاد جوش ضعیف می شود. در این صورت جوش به خوبی داخل فلز نفوذ نمی کند. جریان خیلی قوی دستگاه هم ممکن است فلز را سوراخ کند.

برای جوشکاری و اتصال دو فلز باید، تفنگ جوشکاری را به جلو حرکت دهید و همزمان انواع مختلفی از جوش را مانند دایره های مرکزی ایجاد کنید.

بهتر است جوش ها را با طول یک یا دو اینچ انجام دهید. به این صورت که جوش کوتاهی را در یک نقطه ایجاد می کنید و بعد به سراغ نقطه بعدی می روید و جوش کوتاهی می زنید و ….

بعد از این مشغول جوش زدن فاصله های بین این نقاط می شویم.

به یاد داشته باشید که ادامه دادن بیش از حد یک جوش سبب می شود که فلز به علت گرفتن گرمای بیش از حد، جمع و بد شکل شود.